Feeds:
Posts
Comments

Archive for March, 2019

Bulung ni losa ma tu bulung ni indot
Bulung ni motung mardua rupa,
Sude na tahatai ingkon taingot
Asa unang adong hita na so ra marningot, on pe rap mandok ma hita: Ingot-ingot; ingot-ingot; ingot-ingot.

Somal binege umpasa i dihatahon dinalaho manimpuli ulaon Patua Hata di Jabodetabek on.
Niluluan gombar ni bulung ni motung laos pinaandar di partungkoan on.

Bulung ni Motung jotjot do didok Pinggan Puti Harangan.
Somal dibaen mambuhul (bungkus) sipanganon isarana jambar tataring, indahan dohot lan na._20190330_071712

Bulung motung pada masyarakat tradisional Batak dipergunakan untuk pembungkus bahan makanan, seperti halnya daun pisang atau daun jati.  Daun ini  juga difungsikan sebagai piring tempat menghidangkan nasi dan lauk. Dalam bahasa sastra Batak atau bahasa andungandung disebut Pinggan Puti Harangan (piring putih hutan: Pinggan = piring; Puti = putih dan Harangan = hutan/rimba belantara).

Paket Kedukaan Namarmiakmiak Min Order 150 paxTabe mardongan olopolop

St. Sampe Sitorus (A.Hitado Managam)

Referensi

1. Panuturion ni natuatua.

2.http://niksonsimangunsong.blogspot.com

Read Full Post »

ULOS HARUNGGUAN

Ia ulos na diuloshon tu amanta Presiden Jokowi on margoar Ulos Harungguan.

FB_IMG_1552746901567.jpg

Panuturion na hea ni bege sian angka natuatua, Ulos Harungguan horong ni induk ni ulos do ninna ala nunga runggu di si raksa ni ulos. Alani i do ndang sude halak talup mamahe ulos on. Ingkon nasangap jala na gabe do ninna na talup mamahe ulos on.

Ninna holan partonun Sipitu Lili do na talup manonun Ulos Harungguan jala ndang tarula ni sahalak partonun ninna pasidunghon tonunanna (pinomat 2 tu 3 halak ninna).

Boi tapamanat marimbanghon Ulos Harungguan ni hadang ni nantulang soripadani Tulang marga Sianturi sian Unte Mungkur, Muara (gambar kanan bawah).

PhotoGrid_1552701630665

Molo nipangido manonun Ulos Harungguan ingkon tangkas do ise hasahatanna jala pintor boi do ninna dipajojor partonun i hadirion dohot pangalaho ni na naeng mamangke ulos on, jala hombar tu si ma ninna “corak” ni tonunan i.
Molo hurang suman do pangalaho ni na naeng hasahatan ni ulos i, olo do ninna ditulak partonun i (ndang rade nasida manonun).

Ndang piga be partonun na boi manonun Ulos Harungguan, holan piga halak partonun na ma di Muara.

Salah satu perancang busana internasional dan kolektor ulos, Torang Sitorus menyebut ulos (kain khas Batak) telah mendunia. Seperti jenis ulos Harungguan yang mendapat penghargaan dari World Crafts Council (WCC) baru-baru ini, dan menjadi cendera mata pertemuan IMF-Bank Dunia 2018.

https://www.voaindonesia.com/amp/4648187.html

Catering Service 1.png

Tangerang 16 Maret 2019,

Tabe mardongan olopolop

St. Sampe Sitorus/br Sitanggang (A.Hitado Managam)

Read Full Post »

Panjuhuti

PANJUHUTI di ulaon Sarimatua ?

Nasomal binege Panjuhuti di ulaon unjuk, sipata Tinasak didok goarna, ima sipasahaton ni Paranak laho sipanganon ditingki Ulaon Unjuk. Somal Lomuk (Namarmiakmiak) Lombu manang Horbo hombar tu naung dihatai di Ulaon Marhusip.

Haroro ni hata Panjuhuti sian hata Juhut namarlapatan lompan jagal sipatupaon ni Paranak jala sipasahathon nasida tu Parboru asing ni Sinamot.

Ninna holan Parboru dohot uduranna do namanganhon juhut, molo Paranak dengke na pinasahat ni Parboru i do sihasagathonon nasida.

Molo rumang ni Ulaon Unjuk “Dialap Jual”, sadari andorang so mata ni ulaon i, nunga ingkon sahat pinahan na gabe panjuhuti i tu huta ni Parboru rap dohot boras, mangihut dohot uduran ni angka Boru ni Paranak laho paturehon i (mangalompa) di manogot ni mata ni ulaon rap dohot Boru ni Parboru.
Ima na ginoaranna martinasak.

Najolo haha anggi ni Paranak dohot boruna do martinasak di huta di Parboru. Sidung nasida martinasak (paturehon sipanganon) mangarade ma Paranak dohot Parboru marsibuhabuhai laos borhat ma nasida mangudurhon anak dohot boruna i manjalo pasupasu pardongansaripeon (Kristen tu gareja).Paket Kedukaan Namarmiakmiak Min Order 150 paxMangihuthon hatorangan i, hata Panjuhuti tu ulaon Unjuk do.

Ima pangantusion nabinoto marhite panuturion ni angka natuatua.

Alai di minggu nasalpu bona ni bulan Maret 2019 di sada ulaon Tonggo Raja parmonding ni sada ama naung Sarimatua (ndang pola si dok marga), dihatahon Raja Parhata nasida ala so tarpatupa nasida sigagat duhut (Lombu Sitio) na gabe boan ni ama namonding i, gabe PANJUHUTI ma ninna goarna ala namarmiakmiak do na boi tarpatupa nasida.

Pangantusionhu hurang ondol do hata PANJUHUTI tu ulaon Sarimatua, nasomal binege Ola manang Boan do.
Boha do tutu taringot tu si ? Tuturi hamu ma jo asa lam dasip pangantusion niba.🙏

Tangerang  12 Maret 2019

Tabe mardongan olopolop

St. Sampe Sitorus/br Sitanggang (A.Hitado Managam Sitorus).

Read Full Post »

%d bloggers like this: