Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Budaya & Adat Batak’ Category

Disada tingki rap manghatai dohot natuatua, didok natuatua i nuaeng on toropan do halak holan manghapil umpasa dohot angka hata sidohononna alai ndang diantusi aha nanidokna.

Umbegesa i songon parsiajar iba gabe ro tu roha tarsongon dia ma nuaeng nanidok ni amang natuatua on ninna roha, laos ni sunghun ma rupa ni i tarsongon dia ondolanni hatana i. Mansai lambok dialusi jala dilehon natuatua i sada gombaran taringot tu angka Raja Parhata na jotjot mandok: somba ni adat somba ni uhum. Laos didok natuatua i, langkam ma jo poang tarsongon dia ma pangantusionmu taringot tu somba ni adat somba ni uhum.

Songon parsiajar iba niuji paandarhon pangantusion marhite na hea ni jaha sian angka naginurathon ni panggurit suang songon i panuturion na hea ni jalo, tarsongon on ma:

Somba ni adat.

Denggan bulu godang, denggan bahen hitehite.
Molo magodang ianakhon denggan ma hot ripe.

Magodang anak pangolihonhon, marpardomuan tusi di namangalap boru ianakhon, adat do hatahononhon ni Paranak tu Parboru ima nagabe sinamot ni anakna dohot boru ni Parboru.

Dinamarhata sinamot didok ma manggollit sinamot, tangkasan ni Raja Parhata ni Parboru ma sinamot ni helana rap dohot boruna. Najolo namargoar sinamot i dihuta ni Paranak do i isarana hauma, tano, ruma manang sopo panjaean ni anak ni Paranak rap dohot parumaenna i. On ma “jaminan” ni Paranak na dapot parbagianan na gabe panjaean ni anak dohot parumaenna i sian arta ni Paranak. Asa haduan dipudian ni ari ndang masa be parsalisian ai nunga tangkas dia na gabe panjaen ni anak dohot parumaen i. Laos sinamot i do na gabe sipangkeon ni anak dohot parumaen i laho mandasor diparsaripeon nasida.

Najolo dinamanggolit sinamot, alus ni Raja Parhata ni Paranak isarana tarsongon on ma: Nauli rajanami, sinamot ni anaknami rade ma tolu turpuk hauma saba, jala bagianna ma porlak parhunihan, saparinaan horbo, sarantiti sere, mamuhai tataringna ba rade ma 200 ampang eme.

Haduan di ulaon Tingkir Tataring di na ro Parboru tu huta ni Paranak, tangkas ma idaon nasida boha, nunga dipajae Paranak ripe naimbaru i ? Laos idaonni Parboru ma angka Sinamot naung dihatahon tingki marhata sinamot i.

Amporik marlipik, Onggang marbabang.
Rap gabe do parsinamot na otik suang songon i nang parsinamot nagodang.

Jadi Sinamot i “garansi – jaminan” ni Paranak do i tu Parboru na dapot parbagianan panjaean hela dohot boru ni Parboru di huta ni Paranak, jala on ma nanidokna Somba ni adat.

Somba ni uhum.

Ndung ditolopi Parboru taringot tu sinamot i, laos taringotan ni Raja Parhata ni Parboru ma taringot “uhum marama” ima na nidokna “pagopas panoguna” sipasahaton ni Paranak tu Parboru., on ma nanidokna Somba ni uhum.  Angka dia ma nanidokna somba ni uhum ?

Najolo dinamanghatahon somba ni uhum dohonon ni Raja Parhata ni Paranak ma isarana tarsongon on : Rajanami raja bolon, somba ni uhum nami na tolap ni gogo nami, pasahatonnami ma tu raja i saparbaraan horbo asa mangarade ma raja i (marlapatan do i taruhonon nami ma sabara horbo asa pabotohon hamu ma andigan ma raja i rade manjalo).

Diangka namora jala anak ni Raja, masa do pasahat ogung tu Parboru, jadi angka napinasahat ni Paranak tu huta ni Parboru (isarana horbo, ogung) ima nanidokna Somba ni uhum, dipudian ni ari didok ma on boli ni boru. Ido asa adong pandohan : godang do hujalo hami boli ni borunta i. Namarlapatan do i godang do dipasahat Paranak Somba ni uhum tu hita hulahulana.

Ndung singhop ditaringoti somba ni uhum diuduti ma tu Suhi ni ampang naopat dohot angka todoan.

Umbegesa napinaandar i dijalang natuatua i ma ahu laos didok, pos do rohanghu parsiajar nagirgir mananginangi jala marsiajar do hape langkam. Ai ndang piga angka sundut naumposo naumbotosa i, ai holan umpasa do diapili hape dasor jala sintuhuna ndang hantus.

Laos ihutma dipatorang natuatua i laho pasinghophon pangantusionniba taringot tu Somba ni uhum dohot Somba ni adat.

Nuaeng on Sinamot ndang be dirajumi halak Batak na gabe “jaminan” parbagianan ni anak dohot parumaen ni Paranak sian artana, gabe dirimpu do sinamot i ma napinasahat nasida tu Parboru (hape napinasahat nasida i Somba ni uhum do i), baliksa Parboru pe ndang be manangkasi na gabe parbagianan ni boru dohot helana, alai gabe paretongan tu harugian do dipingkiri, ido asa sai mangigil sinamot Parboru ala dietong angka sude sipatupaonna tu napamuli boru i nasida.

Mangihuthon hatorangan i, molo naeng mangigil Parboru asa balga na naeng jaloonna ba Somba ni uhum i ma  diigil nasida, ai Somba ni adat (sinamot) i sasintongna tu boru dohot helana do i jala dihuta ni Paranak do i, ndang gabe di Parboru i. Nagabe surungsurung ni Parboru i ma Somba ni uhum.

Catatan: Pesan Sponsor:
Molo naeng marulaon hamu, ingot hamu ate NATABOI Catering. Rade do hami manghobasi suang songoni mangurupi manuturi angka pangaradeoan nahombar tu ulaon i.

Tabe mardongan olopolop.

Medang Lestari 20 April 2019

St. Sampe Sitorus/ br Sitanggang (A. Hitado Managam Sitorus)

 

Read Full Post »

Ndada simanukmanuk sibontar andora. Ndada sitodo turpuk siahut lomo ni roha.
Ngolunta saguru di TUHAN i do, molo masa habot ni roha di tano parserahan on nunga tahasomalhon angka namarpardomuan tu sipanganon dihobasi par catering. Sai dao ma inna sidaodao, alai atik tung masa habot ni roha di donganta sahuta, sapunguan, sahuria, tondong nang sisolhot, NATABOI Catering rade laho manghobasi di Ulaon Mangido Tangiang dohot Partangiangan.
Taringot tu arga mamungka sian Rp.38.000,-/porsi.Paket Kedukaan Namarmiakmiak Min Order 150 pax#mohonsebarluaskan

#cateringkedukaan

Read Full Post »

Bulung ni losa ma tu bulung ni indot
Bulung ni motung mardua rupa,
Sude na tahatai ingkon taingot
Asa unang adong hita na so ra marningot, on pe rap mandok ma hita: Ingot-ingot; ingot-ingot; ingot-ingot.

Somal binege umpasa i dihatahon dinalaho manimpuli ulaon Patua Hata di Jabodetabek on.
Niluluan gombar ni bulung ni motung laos pinaandar di partungkoan on.

Bulung ni Motung jotjot do didok Pinggan Puti Harangan.
Somal dibaen mambuhul (bungkus) sipanganon isarana jambar tataring, indahan dohot lan na._20190330_071712

Bulung motung pada masyarakat tradisional Batak dipergunakan untuk pembungkus bahan makanan, seperti halnya daun pisang atau daun jati.  Daun ini  juga difungsikan sebagai piring tempat menghidangkan nasi dan lauk. Dalam bahasa sastra Batak atau bahasa andungandung disebut Pinggan Puti Harangan (piring putih hutan: Pinggan = piring; Puti = putih dan Harangan = hutan/rimba belantara).

Paket Kedukaan Namarmiakmiak Min Order 150 paxTabe mardongan olopolop

St. Sampe Sitorus (A.Hitado Managam)

Referensi

1. Panuturion ni natuatua.

2.http://niksonsimangunsong.blogspot.com

Read Full Post »

ULOS HARUNGGUAN

Ia ulos na diuloshon tu amanta Presiden Jokowi on margoar Ulos Harungguan.

FB_IMG_1552746901567.jpg

Panuturion na hea ni bege sian angka natuatua, Ulos Harungguan horong ni induk ni ulos do ninna ala nunga runggu di si raksa ni ulos. Alani i do ndang sude halak talup mamahe ulos on. Ingkon nasangap jala na gabe do ninna na talup mamahe ulos on.

Ninna holan partonun Sipitu Lili do na talup manonun Ulos Harungguan jala ndang tarula ni sahalak partonun ninna pasidunghon tonunanna (pinomat 2 tu 3 halak ninna).

Boi tapamanat marimbanghon Ulos Harungguan ni hadang ni nantulang soripadani Tulang marga Sianturi sian Unte Mungkur, Muara (gambar kanan bawah).

PhotoGrid_1552701630665

Molo nipangido manonun Ulos Harungguan ingkon tangkas do ise hasahatanna jala pintor boi do ninna dipajojor partonun i hadirion dohot pangalaho ni na naeng mamangke ulos on, jala hombar tu si ma ninna “corak” ni tonunan i.
Molo hurang suman do pangalaho ni na naeng hasahatan ni ulos i, olo do ninna ditulak partonun i (ndang rade nasida manonun).

Ndang piga be partonun na boi manonun Ulos Harungguan, holan piga halak partonun na ma di Muara.

Salah satu perancang busana internasional dan kolektor ulos, Torang Sitorus menyebut ulos (kain khas Batak) telah mendunia. Seperti jenis ulos Harungguan yang mendapat penghargaan dari World Crafts Council (WCC) baru-baru ini, dan menjadi cendera mata pertemuan IMF-Bank Dunia 2018.

https://www.voaindonesia.com/amp/4648187.html

Catering Service 1.png

Tangerang 16 Maret 2019,

Tabe mardongan olopolop

St. Sampe Sitorus/br Sitanggang (A.Hitado Managam)

Read Full Post »

Panjuhuti

PANJUHUTI di ulaon Sarimatua ?

Nasomal binege Panjuhuti di ulaon unjuk, sipata Tinasak didok goarna, ima sipasahaton ni Paranak laho sipanganon ditingki Ulaon Unjuk. Somal Lomuk (Namarmiakmiak) Lombu manang Horbo hombar tu naung dihatai di Ulaon Marhusip.

Haroro ni hata Panjuhuti sian hata Juhut namarlapatan lompan jagal sipatupaon ni Paranak jala sipasahathon nasida tu Parboru asing ni Sinamot.

Ninna holan Parboru dohot uduranna do namanganhon juhut, molo Paranak dengke na pinasahat ni Parboru i do sihasagathonon nasida.

Molo rumang ni Ulaon Unjuk “Dialap Jual”, sadari andorang so mata ni ulaon i, nunga ingkon sahat pinahan na gabe panjuhuti i tu huta ni Parboru rap dohot boras, mangihut dohot uduran ni angka Boru ni Paranak laho paturehon i (mangalompa) di manogot ni mata ni ulaon rap dohot Boru ni Parboru.
Ima na ginoaranna martinasak.

Najolo haha anggi ni Paranak dohot boruna do martinasak di huta di Parboru. Sidung nasida martinasak (paturehon sipanganon) mangarade ma Paranak dohot Parboru marsibuhabuhai laos borhat ma nasida mangudurhon anak dohot boruna i manjalo pasupasu pardongansaripeon (Kristen tu gareja).Paket Kedukaan Namarmiakmiak Min Order 150 paxMangihuthon hatorangan i, hata Panjuhuti tu ulaon Unjuk do.

Ima pangantusion nabinoto marhite panuturion ni angka natuatua.

Alai di minggu nasalpu bona ni bulan Maret 2019 di sada ulaon Tonggo Raja parmonding ni sada ama naung Sarimatua (ndang pola si dok marga), dihatahon Raja Parhata nasida ala so tarpatupa nasida sigagat duhut (Lombu Sitio) na gabe boan ni ama namonding i, gabe PANJUHUTI ma ninna goarna ala namarmiakmiak do na boi tarpatupa nasida.

Pangantusionhu hurang ondol do hata PANJUHUTI tu ulaon Sarimatua, nasomal binege Ola manang Boan do.
Boha do tutu taringot tu si ? Tuturi hamu ma jo asa lam dasip pangantusion niba.🙏

Tangerang  12 Maret 2019

Tabe mardongan olopolop

St. Sampe Sitorus/br Sitanggang (A.Hitado Managam Sitorus).

Read Full Post »

Lewat WA, seseorang bertanya kepada saya sbb : Dalam beberapa kesempatan saya mendengar Raja Parhata mengatakan Inanta Namora Boru, namun dilain kesempatan Raja Parhata tersebut juga menyebut Inanta Soripada.

Apa perbedaan maupun persamaannya dan bagaimana “pangantusion” (pemahaman) akan sebutan itu ?
Saya sudah coba cari penjelasan akan hal itu namun belum ada yang memberi jawaban, bahkan ke Raja Parhata tersebut saya tanyakan namun saya tidak mendapatkan jawaban malahan mengalihkan pembicaraan.

Saya berharap amang St. Sampe Sitorus berkenan memberi penjelasan. 🙏

RESPON ATAS PERTANYAAN

Penasaran akan pertanyaan itu saya mencoba memberi penjelasan berdasarkan pemahaman yang pernah saya terima, sbb:

Inang Namora Boru adalah sebutan kehormatan kepada kaum perempuan yang sudah berumah tangga. Sering didengar dalam acara adat ketika sesorang “marhuhuasi” memulai pembicaraan, misal : amang Raja, inang Namora Boru. Sebutan Inang Namora Boru berlaku umum untuk semua kalangan partuturon.
Untuk kalangan khusus seperti “parumaen” menantu dan boru disebut Inang Namora i.

Catering Service 1.png

Inang Soripada.

Ada falsafah Batak mengatakan, “raja pe ama pinaraja ni ina”.
Seorang suami terhormat atas peran istrinya. Peran istri sangat besar memberikan dorongan kepada suami agar layak terhormat dihadapan publik. Berdasarkan hal itulah perempuan disebut soripada. Perempuan yang mengekang peran suami di masyarakat akan memenggal kemampuannya berperan di tengah masyarakat.
Tidak ada Raja tanpa Soripada dan sebaliknya.
Perempuan yang menunjukkan perannya sebagai pengasuh, pengayom, pembaharu dalam kehidupan, mampu menimbang dalam permasalahan, inilah yang kemudian yang berhak “martali-tali bonang”. Dia juga disebut “soripada mulia”.

Kesimpulan:
Inang Namora Boru adalah sebutan penghormatan kepada semua perempuan yang sudah berkeluarga, sedangkan Inang Soripada adalah sebutan kepada perempuan yang sudah berkeluarga dan pasti orang yang berkhidmat, menjadi penopang, penolong bagi suaminya dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat.

Dengan demikian sebutan Inang Soripada lebih terhormat, sudah bentuk pengakuan atas peran serta para istri atas sukses suaminya.
Ingat dibalik suami yang sukses ada istri tangguh dan hebat yang menopangnya (secara rohani kita maknai tiang doa bagi rumah tangganya).

Tidak salah menyebut Inang Namora Boru bila itu adalah sapaan awal (marhuhuasi) untuk kalangan umum, namun akan lebih terhormat bila selanjutnya menyebut Inang Soripada, karena itu sudah pasti penghormatan kepada para istri raja (orang terhormat).

Tabe mardongan olopolop.
St. Sampe Sitorus/br Sitanggang (A. Hitado Managam).

Referensi:

1. Panuturion ni natuatua.

2. http://tanobatak.wordpress.com

Read Full Post »

Tulisan ini saya dedikasikan kepada puteraku Hitado Managam Sitorus yang sepanjang tahun 2018 ini sedang gandrungnya belajar martaganing.

Catering Service 1

Panduan maminta Gondang Tortor Paniaran.

Amanta Raja, Inanta Namora boru, suang songoni nang situan natorop.

Tangan do botohon ujungna jarijari. Jarijari sampulu marsiganjangi. Jongjong au di son jumolo marsantabi, sampulu jarijari pasumpulusadahon simanjujung.

Molo tung ahu pe namangurupi paniarian laho maminta gondang ni paniaran marpamuati ma rohamuna jala sotung manghurangi disangap ni  angka paniaran tarlumobi ma i hita namarhaha maranggi pinompar ni ompunta Raja Sitorus.

On pe ala naeng mulaan ma Tortor Paniaran tangkas ma tapaihutihut, jala mangarade ma hamu paniaran.

1. Gondang Mula Mula (Mula-mula/Alu-alu, untuk mengadukan segala keluhan kepada Tuhan Yang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa, biasanya dilakukan tanpa tarian.)

Tinapul bulung bira, di toru ni sitorop
Nunga marpungu hami dison marriaria, huhut marolopolop.

Amang pandoal pargonsi, parindahan na suksuk, parlompan na tabo, taruan bodari, alapan manogot.

Ala marmula do hagabeon, marmula do hasangapon, marmula nang hatuaon.

Asa mula ni angka hagabeon, hamoraon dohot hasangapon ma on tamba ni naung pinasahat ni Tuhanta tu hami sude pinompar ni ompu nami Raja Sitorus, di son jonjong paniaran nami naeng manortor ma angka inanta soripada manghalashon saluhut pasupasu dohot denggan basa naung pinasahat ni TUHAN tu hami pinomparni ompunami Raja Mandidang Sitorus tarlumobi ma i di bona ni hasuhuton nami, nuaeng pe amang pargonsi nami, baen damang ma jolo gondang mula-mula i,

2. Gondang Sombasomba (sebagai persembahan kepada Yang Maha Pencipta.  Semua penari berputar di tempat masing-masing dengan kedua tangan bersikap menyembah).

Ba nunga di bahen hamu amang pandoal pargonsi gondang mula-mula i, nuaeng pe bahen damang ma gondang somba-somba asa jolo marsomba hami tu Amanta Debata Pardenggan Basa i, ai nunga di lehon di hami tingki nauli, ari nadenggan di ulaon Saur Matua ni natuatua nami on, taruli paniaran nami marhite Tortor Paniaran manghalashon pasupasu naung jinalo ni natuatua nami naung Saur Matua on. Asa anggiat ma dao parmaraan, dao ambat bingkolang di ulaon Saur Matua on, asa tiur songon mata ni ari rondang songon bulan, tio songon baba ni mual jala rintar songon bonang di gala tumpahon ni Amanta Pardenggan Basa i.

Laos asa ihut ma hu somba hami angka Amanta Raja rodi sude napinarsangapan naliat na lolo.

On pe bahen damang ma Gondang  Somba Somba i

3.  Gondang Liatliat (sebagai permohonan berkat dari Tuhan Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang).

Amang pandoal pargonsi, asa liat ma panggabean liat nang parhorasan tu hami saluhutna tarlumobi ma i dipaniaran nami, antong bahen damang ma jolo gondang liatliat i , anggiat ma asi roha ni Amanta Debata Pardenggan Basa i  marhite Tortor Paniaran on dipasaorhon dame nang pasupasuNa tu sude hami naliat nalolo.

Lata ni singkoru na tubu di robean, Sai sude ma hami sitorop pomparan, na boi paulaean.
Tombak ni Purbatua, par hau na limut-limuton. Sai sude ma hami penggeng Saur Matua, dihaliangi angka pomparan.

Ipe bahen damang ma gondang lialiat i.

(Paniaran mangaliat, angka na talup paherbang tangan dipaherbang ma tanganna, ndung mangaliat sahali laos udut tu si ro ma horong ni boru dohot bere mangolopolopi)

4. Gondang Sitiotio (menggambarkan kecerahan hidup masa depan sebagai jawaban terhadap upacara adat yang telah dilaksanakan)

Amang pandoal pargonsi, amang sioloan, amang pangoloi nunga dibahen damang gondang liatliat i, nunga mariaria hami jala marololopolop tondi nami, Asa tio ma panggabean tio parhorasan tu joloan on, nuaeng pe hasahatan ni Tortor Paniaran bahen damang ma gondang sitio tio i.

Catatan:

Ninna natuatua, molo gondang hasahatan ba i ma panimpuli ni sude tortor somalna ndung i simpul simpul ma panortorion jala tortor ni hasuhutoj do i manang pangituai ni huta, alani i diangka panortor somalna mangidohon hasahatan ni tortor nasida i ma gondang sitiotio.

Pinadomuni
Sampe Sitorus/br Sitanggang (A. Hitado Managam Sitorus).

Note: diperkenankan untuk di copy paste dan sebarluarkan, namun mohon menyebut sumbernya dengan menyertakan tautan / link. Istilahku copy with pride.

Read Full Post »

Manggulut imput ni leangleang.

Aha do lapatanni i jala sian dia do haroro ni hata i ?
Ninna tarsongon on ma baritana:

Na marmula do pandohan i sian sada turiturian ni Batak , songononma mulana….

Lao ma ninna dua halak manghail tu sada binanga.
Sahat di si, masitaon hailna be ma nasida sada di dolok, sada di toruan, alai boi dope nasida masitatapan.

Dung i ro ma sada leangleang, didekdekhon ma mas tu sada sian nasida. Pintor dijomput ibana ma i, dipuntali jala dipamasuk tu hadanganna. Diida donganna i do i, gabe didapothon ibana, didok ,

“ Aha na pinuntalanmi ? ” ninna.

“ Aha niantoanmu disi, na di ahu, na di ahu do i; na di ho, na di ho do i…. ”

Umbege i, mulak ma donganna i tu panghailanna. Ndang sadia leleng nari, ro ma leangleang i tu lambungna jala didekdekhon muse ma tu ibana sada imbuluna (imputna).
Pintor dibuat ibana ma i, dipuntali jala dipamasuk tu hadanganna.
Diida donganna i do i, gabe didok ma di bagasan rohana,
“ Tontu, mas do i tong. So tung umbalga do i sian na di ahu on, gabe sumurung ibana sian ahu.”

Didapothon ma donganna i jala didok:

“ Aha na pinuntalanmi ? ”

Dialusi donganna i ,

“ Aha niantoanmu disi , na di ahu , na di ahu do i , na di ho, na di ho do i…. ”

Ndang tarjalo donganna i non i, sai dipangido do asa dipatuduhon.
Ala so dioloi, gabe marbada ma nasida, martopar, marsiranggut, masiluntean.

Dung i , mamolus ma sada natuatua , ditolai ma nasida na marbada i jala disungkun sialana . Dipaboa nasida be ma na masa i , alai ndang dipaboa be anggo na dapotsa.

Dung i , didok natutua i ma ,
“ Buti ma i , manang na aha pe i , tabagi dua ma na dapot hamu i…. ”

“ Denggan ,,,, ”ninna na parjolo i ,ai didok rohana , Molo umbalga do mas na dapotsa i ba nunga gabe umbalga di ahu .

Pintor diparuar ibana ma mas i sian puntalanna , dilehon tu natuatua i , laos dibagi dua natuatua i ma i jala dilehon tu nasida ganup satonga be .

Diparuar na sada ma muse imput ni leangleang i sian puntalanna jala dilehon tu natuatua i , dung i , dibagi dua natuatua i ma i jala dilehon nasida satonga be.

I ma bonsirna tubu pandohan :
“ manggulut imput ni leangleang ”

Catering Service 1

 

Biar rohangku molo masa angka parsalisian sotung do alani namanggulut imput ni leangleang do.🙂

Siputihan sian turiturian on pinomat:
1. Tahalashon ma naung adong di hita.
2. Unang sai holan namangapian hita laos gabe tu pangiburuon ala dapotan dongan.
Naung dapotan ba dihalashon ma nanidapotna.

2. Nasodapotan dope ba sabam ma paima dapotan. Ai tarajumi do nunga diaturhon jala diparade TUHAN i angka pasupasuNa tu ganup hita, jala pasahathonna do i hombar tu lomo ni rohaNa.

Tahalashon ma na dihita jala tahasabamhon.🙏

Tabe mardongan olopolop.

St.Sampe Sitorus/br Sitanggang (A. Hitado Managam)

Read Full Post »

Asing dolok, asing do duhutna.
Asing luat sai adong do asing ni uhumna. Umbahen i do asa tubu pandohan “sai marsolu hinundulan do” namarlapatan ia songon i parsagi ni parjambaran di luat i, ba i ma diihuthon. Dipudian ni ari masa ma pandohan Sidapot Solup Na Ro (solup/suhatan na masa di huta i ma suhatsuhat na dipamasa).

PhotoGrid_1544354038256

Hombar tu Ruhut Ruhut Garis Besar Paradaton PARSIBONA JABODETABEK, ia jambar ni boru sian Osang.

Molo tung marimbar pe hita sian angka marga na asing naeng ma tangkas botoon asa laos boi memehononhon tu sundut naumposo aha do panghorhonna (filosophi dohot pangantusionta taringot tusi)

Niuji do mangalului hatorang asa lam dasip pangantusion. Mauliate ma di Tuhanta, siala haburjuon ni amanta Harry Butarbutar (kolektor barang-barang antik) taruli au dapot buku ADAT BATAK na sinurathon ni amanta Mangaradja Asal Siahaan di taon 1963 (ndang tubu dope au nunga digurathon buku i), marhite angka panuturion ni Raja dohot natuatua na tinopot nasida laos digurathon gabe buku na mansai uli.
Catering Service 1

Di son pinaandar ma di tongatonganta hatorangan taringot tu pangosang do boru di ganup siulaon. (gombar ni nilohothon di ginjang)

Tabe mardongan olopolop.

St. Sampe Sitorus/br Sitanggang (A. Hitado Managam)

Read Full Post »

Nunga pitu lili nami, Pa ualu Jugia nami. Nunga uli nipi nami, ai ro hamu raja ni pamoruon manggohi hajutnami.

_20181208_035127

Jotjot do tabege pandohan on dihatahon raja parhata ni parboru tingki marhata sinamot.

Alai sasintongna ra ndang haru sude hita mangantusi aha do pangantusion (filosopi dohot lapatanni pandohan i), biar roha so tung do na manghatahon i pe ndang diantusi aha na nidokna, dibege didok halak songon i manang dijaha ba laos ihut mandok songon i.🙂🙏

Ala sai mauas do iba diangka pangantusion, sai ni luluan do angka natuatua na rade manuturi. Disada tingki pajumpang ahu dohot natuatua, amanta i tongon panuturi diangka sundut naumposo, inanta i partonun.
Ninna marhite angka dongan parsiajar dipaihutihut nasida angka na niuji ginurathon di blog https://sitorusdori.wordpress.com

Mansai las ninna roha na ala niharinghothon manguhal angka pangantusion tu adat dohot ugari ni hita Batak na mansai uli i. Laos ihut tu si dipaandar amanta dohot inanta natuatua i ma pangantusion taringot tu pandohan : Nunga pitu lili nami pa ualu jugia nami. Nunga uli nipi nami ai ro ma hamu manggohi hajutnami.

Ia angka partonun marragam do angka ulaulana. Laos marimbar do nang parbinotoanna suang songon i nang ulos na talup  tinonunna.
Angka namarbaju parsiajar martonun somalna olat ni ulos parompa dope na talup tonunon nasida jala sada dope lili na.

Sahalak partonun boi diboto “talup na martonun” (tingkat keterampilan bertenun) sian lili na pinangkena laho patupa borna (borna=warna, sampurborna = warna warni).

Molo ndung lam malo partonun i lam martamba ma lili na pinangke na. Partonun na tumimbo (level tertinggi penenun) ima molo nunga pitu lili na jala digoari ma nasida Parpitu lili (lambang kesempurnaan).

Natalup martonun ulos Jugia ima angka Parpitu lili. Jadi molo nunga boi di tonun ulos Jugia, martutudu ma i naung singhop parbinotoanna (puncak tertinggi keterampilan bertenun).

Hatorangan taringot tu ulos Jugia on pinaandar pe tu naung ginurathon ni amanta Felix Tani (boi tajaha di referensi dan pendukung tulisan)

Mulak ma hita muse tu pandohan :
Nunga pitu lili nami pa ualu jugia nami. Nunga uli nipi nami ai ro ma hamu manggohi hajutnami.

Marlapatan ma i tung gok jala singhop na ma las ni roha ni parboru, ai ro pamoruonna (paranak) laho mangalap boru nasida gabe parumaen ni paranak jala tontu  mansai sangap ma nasida bahenon ni paranak. Parboru pe tutu talup jala singhop do manjanghon haroro ni raja ni pamoruonna. Pasahaton ni raja ni pamoruon ma adat na hombar tu hulahula, suang songon i nang parboru pe tutu talup do nasida pasahathon adat na hombar tu pamoruon (dohot ma di si angka ulos nauli, ai nunga Parpitu lili angka inanta parboru i).

 

Catering Service 1Catatan: kesempurnaan seorang penenun ulos adalah bila telah mencapai tingkatan Parpitu lili dan mampu menyelesaikan ulos Jugia.
Kesempurnaan suatu keluarga adalah ketika mampu Pangolihon Anak dohot Pahutahon Boru (mengawinkan putra dan menikahkan putri).

Songon i ma jolo na boi pinaandar marhite na ginurathon di blog on.

Tangerang 08/12/2018 pukul 03.35  Wib (ndang nok simalolong modom gabe manggurat ma iba, alani i pinangido tu angka dongan unang holan copy paste jala mangokuhon na ibana panggurit ate – hindari plagiat).

Tabe mardongan olopolop.

St. Sampe Sitorus/br Sitanggang (A. Hitado Managam Sitorus).

Referensi dan pendukung tulisan:

1. Felix Tani: https://www.kompasiana.com/mtf3lix5tr/5bbeb77843322f25e63db5c2/inilah-jugia-ulos-batak-terindah-yang-langka?page=all

2. Ajinagara Pardede: https://www.google.co.id/amp/s/pardedejabijabi.wordpress.com/2011/01/03/tata-cara-pelaksanaan-adat-batak-6/amp/

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »

%d bloggers like this: