Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Budaya & Adat Batak’ Category

 

Ulos Sibolang

Ulos Sibolang

Ragi Hotang

Ragi Hotang

Ragi Idup manang Punsa

Ragi Idup manang Punsa

Ulos Saput hombar tu hagabeon ni namonding somalna:

 1. Sibolang (sian mate punu sahat tu mate mangkar-nasomarpahompu),
 2. Ragi Hotang(Sirara) tu na Sarimatua,
 3. Pinunsaan(Ragi Idup) tu naung Saurmatua.

Ulos Tujung ni namabalu somalna :

 1. Sibolang (sahat tu na Sarimatua),
 2. Ragi Idup ulos Sampe Tua tu naung Saur Matua.

Tabe mardongan olopolop.

St. Sampe Sitorus/br Sitanggang (A.Hitado Managam Sitorus)

Advertisements

Read Full Post »

Marsiadapari marsuan

             Marsiadapari marsuan

Disada luat tarbarita pinompar ni sadaompu dinasida sahorong ompu martinodohon na holan manjalo nadenggan sian donganna nabinotona, ia patupa nadenggan tu donganna tung mansai bangkol do mangulahonsa.
Tarida ma i tutu marpigapiga hali marulaon(las ni roha dohot arsak ni roha) nasida hasuhuton sai diurupi jala dipatupa horong ni hahadolina (pinompar ni ompungna marhaha maranggi) i do angka nadenggan tu nasida. Dituturi jala diulahon horong ni hahadolina i do asa renta jala denggan mardalan sude ulaon i.

Hape masa ulaon di horong ni hahadolina i, ndang dipatuduhon nasida naung jumolo dijalo nasida angka nauli nadenggan sian hahadolina i. Ro pe nasida mangadopi dohot mangalusi gonghon dohot joujou ba harorona songon natorop do ndang dipatuduhon nasida na solhot.
Angka sisongon on ma na so mangantusi pandohan ni natuatua ima Sisolisoli uhum, siadapari gogo.
Sian haporseaon hakristenon pe ndang ingot nasida naung jumolo dijalo nasida holong na sian Tuhan i, nian margogo ma nasida mangulahon holong. Unang ma holan manjalo binoto naeng ma botoon patupahon.

Poda tuhita saluhutna:
Unang marna loja hita mangulahon nadenggan, tabuhai ma sian na jumonok sian hita. (jolo sian jabu do asa tu alaman).
Ingot ma hita dinatarsurat i Galatia 6:10 Antong, binsan sadihari dope, taulahon ma na denggan di saluhut halak, alai gumodang ma tu donganta sahaporseaon!

Tabe mardongan tangiang.

St. Sampe Sitorus/br Sitanggang (A.Hitado Managam Sitorus)

Read Full Post »

Poda

Poda

Molo pogos ho amang parsiajari mangalilithon detar , molo mamora ho amang parsiajari martali-tali sungkit . => detar adalah ikat kepala orang terhormat terbuat dari kain bermotif indah , daun sungkit adalah ikat kepala ( tudung ) orang miskin yang mengembara di hutan . Makna kalimat di atas : di kala miskin belajarlah terhormat agar kelak tidak menjadi rendah diri , bila sedang kaya belajarlah sederhana agar kelak tidak merendahkan orang lain . Di kala miskin belajarlah bersahaja agar kelak bila kaya tidak menjadi sombong , bila sedang kaya belajarlah miskin agar kelak bila jatuh miskin tidak merasa terhina .

Sungkit

sungkit[1]

 

Read Full Post »

Najonok do bulu asa marsiososan.

Bulu
Alani namarsisosan i do asa rap magodang jala marsijaitan.
Alani namasijaitan i do asa rimbun jala gogo manaon ombusan ni alogo.
Alano i do asa disuan angka ompunta sijolojolo tubu bulu manghaliangi huta.
Ro ma pandohan :Sinuan bulu sibahen na las, pinungka partuturon asa horas horas.
Molo tung adong pe nahurang lobi diangka namarhaha maranggi, namariboto, ingot ma hita dipandohan :
1. Najonok do bulu asa marsiososan.
2. Doshon tampulon aek do ianggo namarhaha maranggi.
3. Tampunak Sibaganding di dolok ni Pangiringan,
Horas ma namarhaha maranggi molo tongtong masipairingiringan.

Tabe mardongan tangiang,

St. Sampe Sitorus/br Sitanggang

Read Full Post »

Untuk kesekian kalinya saya harus kecewa karena hampir semua tulisan saya diposting ulang di blog/situs lain seolah-olah tulisan dari si empunya blog/situs. Mereka hanya mencopy paste tulisanku dengan menghilangkan namaku selanjutnya mengganti dengan namanya. Jika saya membuat contoh skenario, mereka ganti dan sesuaikan dengan marganya. Hal inilah yang membuat saya malas menulis, berkorban begadang dan kehilangan kesempatan bermain dengan putra putriku, namun sang plagiator hanya dalam hitungan menit dapat memposting tulisan di blognya.

Hingga saat ini yang mendorong saya untuk tetap menulis adalah:
Keinginan saya untuk berbagi pemahaman (pangantusion) latar belakang/philosofi yang terkandung di nilai luhur adat Batak.
Keinginan mewariskan pemahaman akan adat Batak kepada putraku Hitado Managam Sitorus dan boruku Namora Gabe br Sitorus, kelak disamping melalui poda(nasehat) dan pangajarion(pengajaran) langsung, mereka akan membaca tulisan bapaknya tentang adat Batak.
Para pembaca tulisanku di blog sitorusdori.wordpress.com ternyata dari berbagai daerah di nusantara bahkan dari luar negeri (California Los Angles-USA, Amsterdam-Belanda, London-Inggris) mereka senang membaca tulisanku yang menurut mereka aplikatif. Untuk hal ini harus kukatakan bahwa hampir semua tulisanku adalah apa yang sudah saya jalankan, bukan teoritis. Artinya setelah membaca banyak buku, mendengar pencerahan dari para tetua (natuatua) dan berdiskusi, saya mempraktekkannya. Apa yang saya praktekkan saya curahkan dalam bentuk tulisan sehingga berbeda dengan yang tertera di buku (kurang aplikatif).
Maaf mungkin saya terlihat emosional, namun itulah ungkapan hatiku yang terdalam.

Tolong harga i kami penulis dengan sebuah kejujuran, hentikan plagiat.

Teriring salam dan doa.
St. Sampe Sitorus/br Sitanggang (A. Hitado Managam Sitorus)

Read Full Post »

Raja Ijolo

Ompunta Raja Ijolo martungkot “mundi mundi”
Adat dohot uhum napinungka ni ompunta sijolojolo tubu ihuthonon ni sundut naparpudi. 

Raja Ijolo adalah panggilan(sebutan) bagi putera sulung-putera mahkota (anak siangkangan – anak sihahaan). Dalam kekerabatan Batak, semua adik dari Raja Ijolo harusnya hormat dan respek kepadanya karena dikemudian hari Raja Ijolo lah yang akan menjadi pengganti ayah mereka. Disisi lain Raja Ijolo haruslah menjadi pengayom kepada adik-adiknya. Menurut pencerahan para tetua(panuturion ni angka natuatua) sebutan Raja Ijolo bermakna anak sipatujoloon (anak yang layak tampil). Setiap anak sulung haruslah sipatujoloon (layak tampil) sebab dialah secara otomatis menjadi putera mahkota.

Tabe mardongan tangiang,

St. Sampe Sitorus/br Sitanggang (A. Hitadao Managam Sitorus)

Read Full Post »

Tongka do dua pungga saparihotan
Na ginoar dua pungga saparihotan, mandok dua baoa na martinodohon mangoli tu dua boruboru na martinodohon.

Boasa didok tongka ? Panuturion na hea hudapot sian natuatua tarsongonon:

 1. Dao do mangaranap angka omputa sijolojolo tubu, molo tung adong parsalisian di ruma tangga ni sahalak sian namarhahamaranggi i asa unang manembes (berpengaruh) tu ruma tangga ni na sada nari. Tontu dohot ma annon gabe tamba sipingkiran ni angka namarhula marboru. Aplikasi diparngoluan sisaonari on tarhira dos ma on diparkarejoan (perusahaan) adong do piga perusahaan na so manjalo namarhaha maranggi karejo di perusahaan i, suang songoni na suami istri. Khawatir ada konflik pribadi berdampak tu naasing.
 2. Laos boha pe ninna ianggo holong marianakhon dohot marboru i ndang sai boi dos. Molo dua pungga saparitohan olo ma annon adong parsalisian dinamarhahamaranggi (songoni na marpariban).
 3. Najolo ninna ndang sai sude naung hot ripe pintor pulik jabu sian natorasna.
  Di point napatoluhon i hutangkasi ai boha huroha molo tung pe sajabu ningku, didok ndang pola paganjangonku nunga diantusi ho i ninna.
  Gabe hupikkiri atik tung na biar do roha ni angka ompunta sijolojolo tubu gabe masa (santabi ate) “tukar pasangan”.

Tarsongon i ma panuturion na hea hubege.

Tabe mardongan tangiang

St. Sampe Sitorus/br Sitanggang (A.Hitado Managam Sitorus)

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »

%d bloggers like this: