Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Budaya & Adat Batak’ Category

Untuk kesekian kalinya saya harus kecewa karena hampir semua tulisan saya diposting ulang di blog/situs lain seolah-olah tulisan dari si empunya blog/situs. Mereka hanya mencopy paste tulisanku dengan menghilangkan namaku selanjutnya mengganti dengan namanya. Jika saya membuat contoh skenario, mereka ganti dan sesuaikan dengan marganya. Hal inilah yang membuat saya malas menulis, berkorban begadang dan kehilangan kesempatan bermain dengan putra putriku, namun sang plagiator hanya dalam hitungan menit dapat memposting tulisan di blognya.

Hingga saat ini yang mendorong saya untuk tetap menulis adalah:
Keinginan saya untuk berbagi pemahaman (pangantusion) latar belakang/philosofi yang terkandung di nilai luhur adat Batak.
Keinginan mewariskan pemahaman akan adat Batak kepada putraku Hitado Managam Sitorus dan boruku Namora Gabe br Sitorus, kelak disamping melalui poda(nasehat) dan pangajarion(pengajaran) langsung, mereka akan membaca tulisan bapaknya tentang adat Batak.
Para pembaca tulisanku di blog sitorusdori.wordpress.com ternyata dari berbagai daerah di nusantara bahkan dari luar negeri (California Los Angles-USA, Amsterdam-Belanda, London-Inggris) mereka senang membaca tulisanku yang menurut mereka aplikatif. Untuk hal ini harus kukatakan bahwa hampir semua tulisanku adalah apa yang sudah saya jalankan, bukan teoritis. Artinya setelah membaca banyak buku, mendengar pencerahan dari para tetua (natuatua) dan berdiskusi, saya mempraktekkannya. Apa yang saya praktekkan saya curahkan dalam bentuk tulisan sehingga berbeda dengan yang tertera di buku (kurang aplikatif).
Maaf mungkin saya terlihat emosional, namun itulah ungkapan hatiku yang terdalam.

Tolong harga i kami penulis dengan sebuah kejujuran, hentikan plagiat.

Teriring salam dan doa.
St. Sampe Sitorus/br Sitanggang (A. Hitado Managam Sitorus)

Advertisements

Read Full Post »

Raja Ijolo

Ompunta Raja Ijolo martungkot “mundi mundi”
Adat dohot uhum napinungka ni ompunta sijolojolo tubu ihuthonon ni sundut naparpudi. 

Raja Ijolo adalah panggilan(sebutan) bagi putera sulung-putera mahkota (anak siangkangan – anak sihahaan). Dalam kekerabatan Batak, semua adik dari Raja Ijolo harusnya hormat dan respek kepadanya karena dikemudian hari Raja Ijolo lah yang akan menjadi pengganti ayah mereka. Disisi lain Raja Ijolo haruslah menjadi pengayom kepada adik-adiknya. Menurut pencerahan para tetua(panuturion ni angka natuatua) sebutan Raja Ijolo bermakna anak sipatujoloon (anak yang layak tampil). Setiap anak sulung haruslah sipatujoloon (layak tampil) sebab dialah secara otomatis menjadi putera mahkota.

Tabe mardongan tangiang,

St. Sampe Sitorus/br Sitanggang (A. Hitadao Managam Sitorus)

Read Full Post »

Tongka do dua pungga saparihotan
Na ginoar dua pungga saparihotan, mandok dua baoa na martinodohon mangoli tu dua boruboru na martinodohon.

Boasa didok tongka ? Panuturion na hea hudapot sian natuatua tarsongonon:

 1. Dao do mangaranap angka omputa sijolojolo tubu, molo tung adong parsalisian di ruma tangga ni sahalak sian namarhahamaranggi i asa unang manembes (berpengaruh) tu ruma tangga ni na sada nari. Tontu dohot ma annon gabe tamba sipingkiran ni angka namarhula marboru. Aplikasi diparngoluan sisaonari on tarhira dos ma on diparkarejoan (perusahaan) adong do piga perusahaan na so manjalo namarhaha maranggi karejo di perusahaan i, suang songoni na suami istri. Khawatir ada konflik pribadi berdampak tu naasing.
 2. Laos boha pe ninna ianggo holong marianakhon dohot marboru i ndang sai boi dos. Molo dua pungga saparitohan olo ma annon adong parsalisian dinamarhahamaranggi (songoni na marpariban).
 3. Najolo ninna ndang sai sude naung hot ripe pintor pulik jabu sian natorasna.
  Di point napatoluhon i hutangkasi ai boha huroha molo tung pe sajabu ningku, didok ndang pola paganjangonku nunga diantusi ho i ninna.
  Gabe hupikkiri atik tung na biar do roha ni angka ompunta sijolojolo tubu gabe masa (santabi ate) “tukar pasangan”.

Tarsongon i ma panuturion na hea hubege.

Tabe mardongan tangiang

St. Sampe Sitorus/br Sitanggang (A.Hitado Managam Sitorus)

Read Full Post »

Tung maralo do dirohangku pandohan : Eme namasak digagat ursa, Ia i namasa i ma taula.

Molo niulahon sada ulaon naeng ma nian tangkas niantusan namanghorhonsa (philosofi/yg melatarbelakangi hal tersebut). Dipartingkian on naeng paandaron ma pangantusion tu ulaon namangihut dung simpul pesta unjuk ima dung mardalan olop-olop.

Nuaengon didokma i Ulaon Sadari (Paulak Panaru, Paulak Une dohot Maningkir Tangga).

Paulak Panaru

Ise do Panaru ? Ima angka anak boru namandongani siboru namarhamulian (pengiring pengantin wanita) somalna piga-piga halak pinomat sahalak. Molo namandongani pangoli digoari Pandongani (pendamping mempelai pria). Sian on do haroro ni umbahen masa adong Panaru ni siboru namarhamulian dohot Pandongani ni pangoli, boi dope taida on hatiha pamasumasuon isarana di gareja HKBP.

Najolo ninna dohot do panaru on tu huta ni paranak jala ndang jadi mulak panaru ianggo so tangkas dope naung marsampur/sadaging pangoli dohot naniolina (belum boleh pulang sebelum diketahui dengan benar apakah malam pertama bagi pengantin telah terlaksana dengan baik).

Ise do namangkasi i ?

Ninna najolo dung sidung manjanghon parumaen, sogot manogot niari antar dungoan ni namboru ni pangoli i ma paraman dohot inong naposona jala didok ma asa laho martapian. Taboto do dihitaan holang do huta tu mual (partapianan). Dinalaho nasida tu mual (partapianan) paresoon ni namboruna i ma podoman ni paramanna i, adong do manang daong Salapa (inganan ni timbaho) na kosong ditandinghon paramanna i di podomanna?

Molo ndang adong Salapa na kosong ditadinghon, marlapatan ma i Une (suci) do inong naposona i, alai molo ditadinghon paramanna i do Salapa na kosong marlapatan ma i Ndang Une (tidak suci) be inong naposo na i.

Molo Une do, pabotohonon ni namboru ni pangoli i ma tu Panaru jala dipaborhat ma mulak Panaru marhite sipanganon namarsaudara (tudutudu ni sipanganon) sipasahatonna tu Parboru, digoari ma on Paulak Panaru. Udutni i laos lehonon ni siboru namarhamulian i ma pahean manang silehon-lehon (barang kenangan) tu Panaru i, dipudian ni ari on ma nadigoari Upa Panaru.

Dung sahat Panaru i dihuta nasida (huta ni Parboru) pintor disungkun namboru ni siboru namarhamulian i ma nasida taringot tu maenna i. Laos pasahaton ni Panaru ima tona nasian namboru ni Paranak.

Pabotohonon ni Namboru ni si boru namarhamulian i ma tona i tu ibotona (Parboru).

Baliksa molo Ndang Une be dipabotohon ma tu panaru laos mulak songoni ma nasida.

Dungi marpungu ma Paranak na sajabu laho manaringoti namasa i. Molo ditotophon paulakhon nasida do parumaenna i, dipaborhat ma “utusan” ni Paranak tu huta ni Parboru laho pasahathon namasa i.

Laos songoni do molo sibao (pangoli) do “na so baoa” (tidak melaksanakan malam pertama baik karena sifat kelakilakiannya yang telah hilang atau karena hal lain), mulak ma siboru namarhamulian i rap dohot panaruna dung sahat tu huta ni amongna laos dialualuhon ma tu namboruna na so baoa anakna i (pangoli).

 

Harap digarisbawahi bahwa Perkawinan Batak Toba sangat suci dan sakral, oleh karena itu baik pemuda maupun pemudi haruslah menjaga kesuciannya karena pada akhirnya nanti nama baik keluarga dipertaruhkan.

Boha do sinuaeng on, tarlumobi ma ditano parserahan isarana Jabodetabek ?

Molo pinarrohahon antar mardalan ma penganten diudurhon angka paribanna naung marhamulian mamboan tandok laos dijalo ma Upa Panaru dungi pintor mulak.

Dao ambal sian hatorangan na diginjang i ate ?

cup-seal-ukuran-14-12-10-oz

Cup Seal Ukuran 14, 12, 10

Paulak Une

Hombar tu tona ni Namboru ni Pangoli, dung hira piga-piga ari borhat ma Paranak, anak dohot parumaenna rap dohot sisolhot (nasida na sajabu – namarhaha maranggi rap dohot boruna) mamboan sipanganon namarsaudara laho manopot Hulahulana (Parboru).

Mangihuthon tona ni namboru ni Pangoli i, ala denggan jala une do sude ulaon i haroro nasida digoari ma Paulak Une. Laos dipartingkian i ma Paranak mandok mauliate tu Hulahulana siala naung singhop jala une sude ulaon pardongansaripeon ni anak dohot parumaen nasida.

Parboru patupa ulu ni dengke dohot tandok marisi parbue paborhathon pamoruonna mulak tu hutana.

Pada zaman dahulu, “UNE”, adalah semacam jimat (penjaga badan) yang diberikan orangtua kepada anak gadisnya untuk menjaga kesucian gadis tersebut dari pria jahat (agar tidak ada yang mengganggu/merusak kesuciannya). Karena kesucian mempelai wanita tersebut telah terbukti, maka menantu laki-laki beserta keluarganya datang ke pihak Parboru untuk mengembalikan UNE tersebut. 

Makna hakiki dari Paulak Une adalah ucapan terima kasih pengantin pria bahwa orang tua pengantin wanita berhasil mengasuh, mendidik dan membesarkan serta menghantarkan borunya ke jenjang pernikahan dalam kondisi “suci”. Juga sekaligus ucapan terima kasih kepada Parorot (Namboru/Pariban) dari siboru yang telah mangarorot (termasuk menjaga kesucian dari yang diparorot – inilah yang melatarbelakangi adanya Upa Parorot).

Alai molo Ndang Une be (ndang denggan be borua i) laos ditingki on ma nasida paulakhon parumaenna (ndang dohot be parumaenna i mulak tu huta nasida). Molo on do namasa, Raja Panimbangi ma namanimbangi taringot tu angka uhum na hombar tu si.

Ninna… najolo paulakhon ni Parboru ma sinamot ni boruna marlipatganda sian sinamot najinalo nasida.

Maningkir Tangga

Siala naung Une sude ulaon i dung holang piga minggu, Borhat ma Parboru na sajabu rap dohot Boru nasida tu huta ni pamoruonna mamboan dengke sitiotio-dengke simudurudur. Suang songoni pe Paranak mangarade ma manjanghon haroroni Hulahula, dipatupa nasida ma sipanganon namarsaudara.

Ia sintuhu ni Maningkir Tangga ima laho marnida ianakhon (boru dohot hela) nasida i dijabu suhut do manang naung manjae (masih serumah kah dengan dengan mertua atau sudah mandiri – rumah terpisah).

Molo naung manjae do laos dipartingkian on ma Parboru mamparrohahon boha do panjaean ni hela dohot borunasida. (Panjaean = modal dasar/harta pemberian Paranak kepada anak dan parumaen yang baru mandiri). Molo ditimbangi roha ni Parboru hira na hurang do Panjaean ni hela dohot boruna, denggan ma dihatai rap dohot Paranak laos molo talup(mampu) do Parboru dipartingkian on ma dihatahon na laho Pauseang di boru nasida. (Pauseang = modaldasar/harta pemberian Parboru kepada hela dohot boruna).

Perihal pauseang baca tulisan terkait (klik link berikut) : https://sitorusdori.wordpress.com/2014/01/08/tano-pauseang/

Panjaean dohot Pauseang i ma “modal dasar” ni ripe naimbaru i laho mangalugahon parsaripeon nasida.

Molo ndang dope manjae hela dohot boru nasida i, dinamaningkir tangga on ma dihatai Paranak dohot Parboru taringot tu pajaehon ianakhon nasida. (Pajaehon = memandirikan).

Laos di namaningkir tangga on ma podaan ni Parboru hela dohot boruna asa dos roha nasida jala digogo mangula jala mangalugahon parsaripeon nasida.

Dinalaho mulak Parboru tu hutana, pasahaton ni Paranak do pasituak natonggi ni Hulahulana.

Sian hatorangan na diginjang i tangkas ma botoonta :

 1. Pardongansaripeon (rumah tangga) di halak Batak ingkon do migor manjae (haruslah segera mandiri, tidak bergantung pada orangtua).
 2. Molo dipajae ianakhon lehonon ni natoras do panjaean (keluarga baru diberi modal dasar).
 3. Paranak dohot Parboru rap do manarihon ianakhon nasida namanjae i. (Kedua belah pihak Paranak dan Parboru bersama-sama menopang keluarga muda pada saat awal mandiri).
 4. Dinamaningkir tangga i ma partingkian na lehet di Parboru laho mamodai ripe naimbaru i.

Bohado Paulak Une dohot Maningkir Tangga sisaonari on ? Laos di ari Pesta Unjuk i do sude dipamasa jala digoari ma i ULAON SADARI.

Borhat ma boru ni Paranak mamboan Tudutudu ni sipanganon, dipeakhon di meja ni Parhata ni Parboru. Dungi ro ma Parhata manang dua halak Natuatua sian Parboru dijalang Paranak laos dipangido ma Pasituak Natonggi (ai digorahon do pasahat hamu pasituak natonggi name ninna).

Dalam beberapa kali kesempatan saya mengalami pertentangan batin atas pelaksanaan adat pernikahan Batak yang mana setelah pesta unjuk (pesta adat pernikahan) langsung dilanjutkan dengan ULAON SADARI (Paulak Une dohot Maningkir Tangga).

Suatu ketika saya diminta oleh suhut Paranak (keluarga mempelai pria) untuk menjadi Raja Parsaut (Raja Parhata dari Paranak, namun di Jabodetabek disebut Parsinabung, padahal sesungguhnya Parsinabung adalah Raja Parhata dari Parboru). Tentu tugas yang saya emban dimulai dari Patua Hata (melamar).

Beberapa diantara informasi awal yang saya terima dari suhut Paranak adalah:

 1. Pangoli mangalap Paribannya (marboru ni Tulang – tangkas).
 2. Paranak dan Parboru sudah sepakat uloan ditaruhon jual dan ULAON SADARI.

Mendengar hal tersebut saya tanyakan apa yang melatarbelakangi mereka sepakat ULAON SADARI? Dijawab karena itulah yang sudah umum berlaku.

Atas jawaban tersebut saya berupaya memberikan pengertian kepada suhut terkait dengan ulaon sadari. Selanjutnya saya paparkan philosofi Paulak Une dan Maningkir Tangga sebagaimana saya paparkan pada tulisan diatas.

Bukankah anak tersebut akan menikahi boru Tulangnya kandung dan kedua suhut baik Paranak dan Parboru sama-sama tinggal di Jabodetabek ? Kenapa harus ulaon sadari. Toh Paulak Une (Mebat atau Marsihol-sihol) dapat dilakanakan kapan saja karena jarak dekat dan bukan siapa-siapa. Demikian juga Tingkir tangga dapat dilakukan kapan saja untuk memastikan apakah keluarga baru tersebut sudah manjae. Terlepas apakah kemudian keluarga baru ini tinggal di rumah petak kontrakan atau apartemen sekalipun, Paranak maupun Parboru tentu perlu pajaehon (memberi modal dasar) atau setidaknya melihat kondisi rumah tangga yang baru tersebut. Apalagi dalam hal ini Pangoli mangalap Paribannya kandung, masa iya ulaon sadari ?.

Setelah mendengar penjelasan tersebut akhirnya mereka mengerti dan saat Patua Hata laos Marhusip Nagogo, saya pun memohon kepada keluarga Parboru agar Ulaon Sadari ditiadakan, biarlah kedua hasuhuton langsung yang saling berkomunikasi sebab Paulak Une dan Tingkir Tangga tidak harus ada Raja Parhata dan kapan saja dapat dilaksanakan sesuai kesepakatan.

Semua pihak bisa menerima dan setelah acara pesta unjuk TIDAK ADA Ulaon Sadari.

Dua minggu kemudian saya mendengar kabar bahwa Paranak sudah berangkat Paulak Une dan keluarga baru tersebut sudah dipajae. Paranak dan Parboru sama-sama pajaehon laos patupa partangiangan (ibadah) sekaligus memberikan wejangan dan nasehat dirumah kontrakan keluarga baru tersebut., Mendengar hal tersebut betapa senang dan bahagianya saya karena ulaon adat yang dilaksanakan sesuai dengan makna dan philosofi adat napinungka ni angka ompunta naparjolo (para lelulur) dengan menyesuaikan kondisi zaman.

Catatan:

Dahulu kala Panjaean (modal dasar) keluarga muda berupa sejumlah beras (stok) untuk dikonsumsi hingga musim panen, sawah/ladang untuk diolah/diusahakan. Zaman sekarang diperantauan ini mungkin bukan lagi beras (karena beras bisa dibeli kapan saja tidak perlu memberi stock beras), bukan pula sawah/ladang untuk diolah, namun lebih ke kebutuhan awal rumah tangga termasuk nasehat (poda).

Saya jadi teringat pemaparan seseorang bahwa saat ini kasus gugatan cerai keluarga muda Batak sangat meningkat tajam. Yang mengherankan ternyata alasan gugatan cerai disebabkan campur tangan mertua (baik paranak maupun parboru) dalam rumah tangga keluarga muda.

Saya khawatir bisa jadi ini salah satu dampak negatif dari dilaksanakannya ULAON SADARI.

Lha apa hubungannya Ulaon Sadari dengan angka perceraian ?

12068419_1658719214413054_1557784134324262907_o

Jawaban saya, dari pemaparan perihal Paulak Panaru, Paulak Une dan Maningkir Tangga, sangat jelas bahwa:

 1. Perkawinan itu sangat sakral dan mengikat 2 keluarga besar.
 2. Keluarga muda harus segera mandiri (mangalugahon parsaripeonna), berpisah dari orangtua untuk mandiri namun bukan berarti lepas. Tetap terikat dengan sistim kekerabatan Dalihan Natolu (Somba Marhulahula, Manat Mardongan Tubu, Elek Marboru).
 3. Orangtua hendaknya tidak terlalu mencampuri urusan rumah tangga anak, namun lebih ke mendukung tegaknya rumah tangga baru tersebut.
 4. Maningkir Tangga juga harus kita maknai sebagai sesi Coaching dan Counseling oleh orangtua dan mertua kepada keluarga baru. Saya khawatir Coaching dan Counseling inilah yang kurang.

Demikian tulisan ini saya persembahkan untuk kita renungkan bersama, apakah ULAON SADARI yang mulai lazim dilaksanakan belakangan ini memiliki makna atau hanya formalitas /seremoni belaka?.

Permohonan dan harapanku sebagai penulis.

Ditengah kesibukan “marhais martuduk”, untuk mewujudkan tulisan ini saya harus berkorban begadang dan melewatkan waktu bermain dengan putra dan putriku. Jujur harus saya akui bahwa saya punya kelemahan dalam menulis sebab untuk menyelesaikan tulisan ini saja saya butuh waktu sejak Jumat malam hingga Minggu malam.

Untuk itu bila mengutip atau memposting ulang tulisan ini di blog/situs lain harap menyebutkan sumber atau memberikan link ke blog saya.

Untuk kesekian kalinya saya harus kecewa karena hampir semua tulisan saya diposting ulang di blog/situs lain seolah-olah tulisan dari si empunya blog/situs. Mereka hanya mencopy paste tulisanku dengan menghilangkan namaku selanjutnya mengganti dengan namanya. Jika saya membuat contoh skenario, mereka ganti dan sesuaikan dengan marganya. Hal inilah yang membuat saya malas menulis, berkorban begadang dan kehilangan kesempatan bermain dengan putra putriku, namun sang plagiator hanya dalam hitungan menit dapat memposting tulisan di blognya.

Hingga saat ini yang mendorong saya untuk tetap menulis adalah:

 1. Keinginan saya untuk berbagi pemahaman (pangantusion) latar belakang/philosofi yang terkandung di nilai luhur adat Batak.
 2. Keinginan mewariskan pemahaman akan adat Batak kepada putraku Hitado Managam Sitorus dan boruku Namora Gabe br Sitorus, kelak disamping melalui poda dan pangajarion langsung, mereka akan membaca tulisan bapaknya tentang adat Batak.
 3. Para pembaca tulisanku di blog ini ternyata dari berbagai daerah di nusantara bahkan dari luar negeri (California Los Angles-USA, Amsterdam-Belanda) mereka senang membaca tulisanku yang menurut mereka aplikatif. Untuk hal ini harus kukatakan bahwa hampir semua tulisanku adalah apa yang sudah saya jalankan, bukan teoritis. Artinya setelah membaca banyak buku, mendengar pencerahan dari para tetua (natuatua) dan berdiskusi, saya mempraktekkannya. Apa yang saya praktekkan saya curahkan dalam bentuk tulisan sehingga berbeda dengan yang tertera di buka (kurang aplikatif).

Maaf mungkin saya terlihat emosional, namun itulah ungkapan hatiku yang terdalam.

Tolong harga i kami penulis dengan sebuah kejujuran, hentikan plagiat.

Tangerang, Minggu 24 Mei 2015 pukul 23.40 WIB.

Teriring salam dan doa.

St. Sampe Sitorus/br Sitanggang (A. Hitado Managam Sitorus)

Medang Lestari – Tangerang (08129052462)

Referensi:

 1. Panuturion ni angka natuatua.
 2. Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak, Drs. DJ Gultom RajaMarpodang- CV Armada Medan
 3. Sampe Purba, blog http://sampepurba49.blogspot.com/2013/12/paulak-une-dan-tingkir-tangga.html

Read Full Post »

Tano Pauseang

Apa sih pauseang ?
Pauseang adalah pemberian Hulahula dari harta benda miliknya(parbagiananna) kepada borunya.
Tentu proses pemberiannya secara adat dan diketahui oleh haha anggina untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.Berikut adalah penjelasan yang saya kutip dari buku Dalihan Natolu Nilai Budaya Suku Batak, ditulis oleh Drs DJ. Gultom Raja Marpodang- hal 507.
Pauseang adalah benda pemberian oleh hulahula kepada boru dalam bentuk lahan. Sekarang ini dikenal dengan tanah pauseang. Tano pauseang pada mulanya berasal dari bawaan putri waktu perkawinananya termasuk lahan yang diberikan oleh hulahula waktu maningkir tangga yang menjadi modal dasar untuk mandiri rumah tangga baru tersebut. Ulos na sora buruk-indahan arian juga masuk kategori tano pauseang. Sifat dari tano pauseang adalah USAKO yang tidak boleh dibagi tetapi diwarisi dan dikuasai oleh keluarga yang mendapat (menerima dari hulahulanya), tetap terikat kepada nilai pemersatu untuk rumpun keluarga dan bernilai restu dari hula-hula. Masih ada ikatan moral tanah pauseang dengan hulahula yang memberikan. Pauseang tidak boleh berada pada marga lain selain kepada turunan penerima tano pauseang.
Pada suatu saat Hulahula pada tingkat Bona ni ari akan menuntut pauseang dikembalikan kepada mereka dengan versi lain, apabila dari pihak boru(penerima pauseang) tidak ada yang “manguduti” (menikah kembali dengan boru marga pemberi tano pauseang).
Dari sifat dan makna nilai tanah pauseang dapat kita lihat bahwa tanah pauseang tidak hanya bernilai materi tetapi mengandung nilai moral yang berkelanjutan pemersatu antara hulahula dengan boru.

Horas,
St. Sampe Sitorus/br Sitanggang (A. Agam)

Read Full Post »

NANG HUMUNTAL PE ANGKA ROBEAN
Cipt: Drs. Bonar Gultom (Gorga)

Molo masa angka parungkilan
Molo songgop manang hangalutan
Holan sada natau sitiopon
Hata ni Tuhan ni padan nai

Nang humuntal pe akka robean
Manang munsat dolok tu toruan
Padan asi roha hada mean
Padan ni Tuhan i sai hot doi

Sai ingot padan ni Tuhan mu
Manipat ari manang borngin golomonmu
Dang jadi ganggu be rohamu
Tuhan i nampuna ngolumi
Ngolumi

Nang humuntal pe akka robean
Manang munsat dolok tu toruan
Padan asi roha hada mean
Padan ni Tuhan i sai hot doi

(kembali ke: Molo masa….)

Pada setiap pemberkatan pernikahan pastilah bapak/ibu pendeta menekankan dasar penikahan bagi umat Kristen. Matius 19: 6 “Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”

cup-seal-ukuran-14-12-10-oz

Bagi orang Batak Kristen pernikahan bukan hanya mempersatukan dua insan yang telah sepakat membentuk rumah tangga yang baru, melainkan juga setidaknya mempersatukan dalam tatanan adat 2 keluarga besar yakni keluarga besar (marga) mempelai pria dan keluarga besar (marga) mempelai wanita.
Ketika orangtua mempelai perempuan akan menyampirkan ulos hela, tentu mereka menekankan kembali nats Matius 19:6 tadi demikian juga rombongan Tulang dan horong ni Hulahula pastilah mengingatkan mempelai: “Tung na so jadi hamu marsirang, so sinirang ni hamatean”.
Hal tersebut jugalah yang mengikat kedua mempelai untuk senantiasa hidup rukun dan bilapun kemudian hari ada perselisihan dalam rumah tangga maka keduanya berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan persoalan dan menghindari perceraian (jangan sedikit-sedikit minta cerai).
Bagi orang Batak Kristen perceraian adalah aib.
Mungkin terdengarnya terlalu ideal. Namun hal itulah yang diharapkan oleh setiap orang Batak Kristen, perceraian adalah hal yang tabu dan sangat dihindari.

Bagi keluarga muda terkadang terjadi “riak-riak rumah tangga”, oleh karenanya bila terjadi perselisihan antara suami dan istri, maka sangat pantang bila istri mengadu kepada orangtuanya atau keluarga pihak Hulahula. Bila ada hal yang dipandang diluar batas yang wajar sehingga harus dinasehati maka sebaiknya istri menyampaikannya kepada Tulang suaminya, sebaliknya juga demikian jika suami merasa bahwa ada perilaku dari istri yang perlu mendapat nasehat maka adalah pantang besar bagi seorang suami untuk melaporkannya kepada Hulahulanya (mertuanya). Adalah jauh lebih baik jika dia menyampaikannya kepada Tulangnya (Tulang suami). Mengapa demikian ? Hal itu adalah salah satu konsekuensi dari Tintin Marangkup (Tulang pangoli dan Parboru telah sepakat bahwa meskipun bukan boru kandung dari Tulangnya mempelai pria maka akan istri dari berenya tersebut akan diperlakukan seperti borunya sendiri. Bila ada perselisihan maka Tulang dari suami terbeban untuk mendamaikan dan menghindari adanya perceraian.

Belakangan ini dalam kenyataan sehari-hari mulai ada perceraian pada keluarga Batak Kristen. Apakah ini pengaruh perubahan zaman ?. Dari sisi agama jelas hal itu dilarang kecuali jika salah satu dari mereka secara sah dan meyakinkan (dengan bukti yang kuat) melakukan perzinahan. Salah satu hal yang diajarkan Yesus di bukit (Khotbah di bukit), Matius 5:32 “Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang menceraikan isterinya kecuali karena zinah, ia menjadikan isterinya berzinah; dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah”.

Dari perspektif adat Batak proses perceraian pun sangat berat dan rumit karena istri adalah boruni raja dan suami anak ni raja, maka segala tindak tanduk harus juga raja (ada etika dan sopan santun yang menunjukkan kedudukannya) sehingga kalaupun harus bercerai (sirang) maka yang boleh menggugat cerai hanyalah suami karena istrinya sudah “dialap”(dilamar dari keluarga besar perempuan dan dinikahi dengan prosesi adat) maka bila terpaksa harus bercerai haruslah “dipaulak” (dikembalikan kepada secara adat kepada keluarga besar perempuan).
Tentu secara adat bukan perkara mudah bagi pihak keluarga suami”paulak parumaen” (mengembalikan menantu kepada besan). Hal inilah yang membuat meskipun kenyataannya suami istri tidak lagi serumah (padaodao) pihak suami tidak mengembalikan istrinya kepada mertuanya.
Bila hal itu terjadi berikut adalah beberapa pertanyaan yang akan muncul dikemudian hari.

1. Bagaimana bila ternyata istri tersebut belum melahirkan anak bagi suaminya, si istri tidak “dipaulak” malah sisuami menikah lagi dengan wanita lain. Tidak ada alasan menceraikan istri karena belum dikarunia anak dan si suami pun dengan alasan tersebut tidak dibenarkan untuk menikah lagi (ingat pernikah Kristen adalah monogami). Si istripun tidak diperkenankan kembali sendiri kepada orangtuanya. Bila suaminya meninggalkannya maka dari sisi adat batak dia berhak untuk tetap dikeluarga suaminya, bila perlu dia menetap dirumah mertuanya. Namun demikian dia berhak meminta kepada mertuanya untuk mengembalikannya kepada orangtuanya. Nah ini yang bikin mertua pusing 7 keliling, sulit melaksanakannya tetapi bila sudah diminta oleh menantu maka HARUS dilaksanakan, dan rasa malu luar biasa karena ini termasuk aib besar.

2. Bila istri tidak “dipaulak” padahal dia telah melahirkan anak bagi suaminya, bagaimana kedudukannya ?. Selama dia tidak “dipaulak” maka dia tetap menjadi istri sah, adapun anak-anak yang dilahirkannya adalah anak sah dari sisuami, bahkan bila pun kemudian sisuami menikah lagi dan mendapatkan keturunan dari istri keduanya maka putera dan putri dari istri pertama adalah sulung (siangkangan) dari putera dan putri istri kedua. Putra putri istri pertama memiliki hak waris dari harta kekayaan kakeknya(ompung) dan bapaknya(among).

Selama seorang istri tidak “dipaulak” maka dia TIDAK BOLEH menikah karena dia masih paniaran (menyandang nyonya dari marga suaminya). Bila telah”dipaulak” maka dia telah putus hubungan dengan keluarga besar mantan suaminya termasuk dengan anak-anaknya, segala hak dan kewajibannya terhadap keluarga besar suami telah berakhir. Dengan demikian dia boleh menikah kembali dan segala hak dan kewajibannya mengikuti suami yang baru.

Bagaimana bila tidak “dipaulak” tetapi si perempuan tersebut menikah kembali ?. Sebelum melangsungkan pernikahan, maka seharusnya pihak laki-laki yang akan menjadi suaminya harus menanyakan status dari si perempuan karena bila ternyata belum “dipaulak” mereka telah melangsungkan pernikahan, maka secara adat hal itu dianggap “selingkuh” karena si perempuan masih paniaran (nyonya) marga suami terdahulu.
Bila ternyata belum “dipaulak” maka solusinya adalah marga pria calon suami datang menemui marga suami si perempuan dan mengutarakan maksud dan tujuannya serta meminta melepas si perempuan dari ikatan tentu dengan “membayar kompensasi” (salah satu diantaranya mengembalikan sinamot yang telah disampaikan keluarga pihak suami kepada pihak perempuan). Bila keluarga pihak suami tersebut menerima permintaan tersebut maka status si perempuan sudah sama dengan “dipaulak”.

Bila belum “dipaulak” semua anak yang lahir dari hasil pernikahan tersebut adalah anak dari marga terdahulu. Bahkan bila kemudian hari perempuan tersebut meninggal dunia maka putra putri dari suami pertama berhak untuk meminta ibunya dimakamkan di makam keluarga mereka, karena hak dan kewajiban perempuan tersebut belum lepas. Sebaliknya bila sudah “dipaulak” maka putra putri dari suami pertama tidak berhak apapun bahkan bila mereka hadir diacara adat meninggal “mantan” ibunya, kehadiran mereka sama seperti pelayat umum bukan sebagai anak.

Dengan demikian perceraian dalam masyarakat Batak Kristen adalah hal yang sangat tabu dan bila terpaksa dilakukan prosesnya sangat rumit, mendapat sanksi sosial dan dari sisi gereja (secara khusus HKBP) maka orangtua dan keluarga tersebut akan mendapat RPP (siasat penggembalaan). )* dibeberapa gereja lain istilahnya berbeda namun pada umumnya mendapat penggembalaan.

sticker-sedulur2

Jika masih nekad ingin bercerai dan siap menanggung resiko adat dan agama (Kristen) maka proses paulakhon sbb:

Borhat ma paranak rap dohot anakna dohot parumaenna i tu huta ni parboru mamboan sipanganon.
On ma naginoaran Paulak ULOS PANGOSE
Ia namargoar ulos pangose mangihuthon hatorangan ni angka natua-tua, songon on ma pardalanna: Olo do na mardongan saripe marrongkap badan, ndang marrongkap tondi. Lapatanna, ndang tubuan anak nasida ndang tubuan boru (ndang adong rindangna).
Di sada tingki gabe marsirang ma nasida sian dos ni roha nasida be. Di jolo ni raja, sipaulahon ni paranak ma ulos sampetua (ulos hela goarna nuaeng on) najinalona hian di tingki pesta unjuk tu parboru. Ima naginoaranna ulos pangose. Ai nunga mose padan ala so marrongkap tondi. Dung mulak ulos pangose, i pe asa boi muli boru napinasirangna i.
Najolo ninna natua-tua, molo marhamulian sada boru naung marsirang, molo ndang mulak ulos sampetua, dietong nasida do anak natinubuhonna i gabe rindang ni humuliaonna na parjolo. I do umbahen jolo disungkun halak borua i, naung sirang manang naung dipagoi, ai padalan pago-pago do paranak dohot parboru tu raja molo masa angka sisongon i.

Catatan penting:
Seorang perempuan selama belum “dipaulak” suaminya maka dia adalah istri sah, memiliki hak dan kewajiban dikeluarga marga suaminya sepanjang hidupnya. Bila sudah “dipaulak” maka terhitung hari tersebut hak dan kewajiban dikeluarga marga suaminya berakhir dengan sendirinya.

Demikian pemahaman saya berdasarkan apa yang saya pelajari dan yang saya terima dari penjelasan para tetua adat.

Tabe mardongan tangiang.

St. Sampe Sitorus/br Sitanggang (A.Hitado Managam)

Medang Lestari – Tangerang, Banten

Note:

HENTIKAN PLAGIAT jangan copy posting tulisan ini dan merubahnya seolah-olah tulisan saudara/i.  Anda bisa bohongi saya, tapi TUHAN tidak bisa anda bohongi.

Read Full Post »

Betapa kecewanya saya hari ini (Sabtu 28 September 2013) mendengar permintaan lagu dari Parboru, Dongan Sahuta maupun para Hula-hula dan Tulang ketika akan mangulosi di pesta unjuk di Gedung Serba Guna Puri Agung Cengkareng -Jakarta Barat. Bisakah pembaca yang budiman bayangkan bukankah lagu yang dinyanyikan mengiringi saat mangulosi adalah bagian dari doa dan harapan dari yang mangulosi ? (note: mangulosi menyampikan ulos dengan terlebih dahulu menyampaikan doa dan harapan kepada TUHAN Sumber Segala Berkat dan Kasih Karunia). Apakah ada makna doa pada lagu O Burung, Anak Medan, Boru Toba (ada bait body sexy, goyang aduhai), Goyang Deli, Selayang Pandang ?. Hancur generasi berikutnya oleh karena ulah para orangtua yang “gintal” berjoget. Menurut hemat saya kalau hanya ingin joget datangnya ke tempat berjoget jangan ke pesta unjuk (pesta adat pernikahan), silahkan berjoget sepuasnya disana. Harus kita yakini setiap ucapan dan bait lagu yang dinyanyikan adalah bagian dari doa dan harapan. Ayo kita berubah oleh pembaharuan budi. Teriring doa dan salam. St. Sampe Sitorus/br Sitanggang (A. Hitado Managam Sitorus)

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »

%d bloggers like this: