Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Budaya & Adat Batak’ Category

Mamuro

Mamuro

Mamuro

Tahu dan masih ingat kah pembaca hal Mamuro ?
Ternyata di Tangerang tepatnya di daerah Angris – Karawaci samping perumahan Permata Medang saat ini musim mamuro atau dalam bahasa mereka (Sunda Tangerang) disebut Komplong. Rasa rindu dan penasaran saya terobati sudah karena hari ini Kamis 06/05/2010 sekitar pukul 06.30 wib saya mampir di sawah ibu Komih dan berbincang sejenak sambil mengambil beberapa gambar.

Mamuro atau komplong adalah kegiatan mengusir kawanan burung yang datang memakan bulirbulir padi yang mulai terisi (bahasa batak nunga rung).

Read Full Post »

Setelah membaca beberapa tulisan di blog ini seorang pembaca menanyakan kepada penulis apa yang dimaksud dengan serta tugas dan peran Parsinabung dan Panamboli.

Semula saya tidak percaya kalau ybs benar-benar tidak mengetahuinya. Belakangan saya ketahui bahwa dia adalah seorang muda yang sedang belajar tentang adat Batak. Saya sangat senang ternyata generasi muda Batak punya keinginan besar untuk mempelajari budayanya. Akhirnya saya katakan padanya bahwa sesungguhnya saya belumlah layak sebagai narasumber dan masih jauh dari yang ada di benaknya bahkan saya sendiri juga masih muda (35 tahun-red) dan masih dalam proses belajar (masih sangat banyak yg harus saya pelajari).

Saya jadi lebih bersemangat untuk berbagi apa yang saya ketahui melalui bacaaan dan panuturion dari para orangtua (senior kita).

Berikut kami jelaskan tentang Parsinabung dan Panamboli. (more…)

Read Full Post »

Di setiap ulaon unjuk (pesta adat nikah) biasanya selalu ada yg bertugas menjadi Protokol. Orang  yg bertugas menjadi Protokol sebaiknya dipilih dari parompuon hasuhuton (hal ini bertujuan untuk pengkaderan di setiap parompuon). Note: parompuon adalah sub punguan/kumpulan yg lebih kecil didalam satu punguan marga. Contoh: parompuon Raja Mandidang Sitorus adalah sub punguan dari Parsadaan Raja Sitorus dohot Boruna.

Tugas (ulaon) Protokol:

 1. Koordinasi/komunikasi dengan kedua belah pihak hasuhuton.
 2. Mengatur (patotahon) tempat duduk bagi semua undangan
 3. Mengundang masuk ke dalam gedung (manjou haroro ni) tutur (hula-hula & tulang).
 4. Menyampaikan (manghatahon) tudu-tudu ni sipanganon(paranak) atau pasahat dengke(parboru).
 5. Mengatur / menentukan yang akan memimpin doa dan yang akan manghatahon sira ni sipanganon
 6. Mangatur namanjahahon daftar dengke na jinalo sian hula-hula dohot angka dengke siuk sian namarhaha maranggi.
 7. Menyampaikan(passahathon) tu Panamboli/Parsinabung asa marbagi jambar.
 8. Manggorahon paidua ni suhut laho manggora di nalaho manjalo tumpak. (baca tulisan tugas ni paidua suhut).
 9. Manangkasi parhundul ni hula-hula dohot tulang sebelum memulai panghataion(persiapan marhata sinamot).
 10. Mangalusi dohot manungkun protokol ni parboru/paranak.
 11. Pasahathon panghataion tu Parsinabung/Panamboli
Dirangkum dari berbagai sumber termasuk pengamatan & pengalaman penulis.
Sampe Sitorus (A. Hitado Managam)
0812905262

Read Full Post »

Di pesta unjuk, dung sidung na marsipanganon somalna laos pintor di uduti do tu na mambagi parjambaran.

Somalna jolo di pasahat protokol do tu haha – anggina. Tarsongonon ma pardalanna. Contoh pesta unjuk pamuli boru Sitorus, bona ni hasuhuton pomparan ni ompunta Raja Diatas (Raja Pane sian Parik) jala ulaon di taruhon jual (dialaman ni paranak).  Pasahathon ni protokol (horong ni Raja Pane ma tu Anggidoli Raja Dori dohot Raja Boltok).

Di hita namardongann tubu pomparan ni ompunta Raja Sitorus, alana naeng udutanta ma ulaonta tu na marbagi jambar, didok natua-tua :

Tinallik huling-huling, tarida holi-holi.
Molo haha na marsiulaon ba anggidolima antong na gabe panamboli. Jadi mardomu tusi pinasahat ma tu anggidoli Raja Dori na laho gabe panambol.

Alus ni anggidoli Raja Dori (nagabe panambol):

Nauli ma i tutu haha doli las ma roha nami mangulahon i.

Dungi borhat ma sahalak sian horong ni Raja Dori (na gabe Panambol ni parboru) tu inganan ni jambar (meja inganan ni tudu-tudu ni sipanganon) laos di uduti ma songon on:

Panambol ni Parboru

Di hamu Raja ni Parboruon nami Raja…… (didok margana). Nangkin nunga dipasahat hamu tu hami Hula-hulamu tudu-tudu ni sipanganon. Didok natua-tua : Jolo di seat hata inna asa diseat raut. On pe andorang so di seat raut asa tangkas ma di hatahon amangboru taringot tu partording ni tudu-tudu ni sipanganon naung pinasahat muna on, botima.

Panambol ni Paranak

Mauliate malambok pusu ma di Raja i Hula-hula nami Raja Sitorus. Toho ma i tutu Tulang naburju, jolo diseat hata inna asa di seat raut. Nangkin nunga hupasahat tudu-tudu ni sipanganon i tu raja i asa raja i ma na mangaturhon, botima.

Panambol ni Parboru

Mauliate ma amangboru, di dok amang boru asa hami namangaturhon. Ala tangkas do hami hula-hulamu na ro tu huta mu asa sidapot solup ma hami naro jala tangkasma di hatahon amangboru, las ma roha nami di si, botima.

Panambol ni Paranak

Mauliate ma Tulang. Taringot parjambaran na masa hupadalan hami marga ….. (didok margana) tarsongon on ma:

Namarngingi, Somba-somba dohot  Soit si bagi dua. Osang himpal ma i di hami. Ihur-ihur himpal ma tu raja i songon ulak ni tandok ni raja i. Asing ni i do pe si bagi dua ma raja nami. Tarsongon ima na somal hu padalan hami, botima.

Panambol ni Parboru

Mauliate ma amangboru ulahon hamu ma. Alai amangboru na pos do rohanami asa patupaon ni amangboru songon singkat ni osang na naeng silehonon nami tu boru nami. Tung sian dia pe di patupa amangboru las ma roha nami di si.

Panambol ni Paranak

Mauliate Tulang, pos rohani raja i na patupaon nami do songon singkat ni osang na laho lehon ni rajai tu pariban nami. Borunami asa boan hamu tu son piso, parang dohot sangkalan.

Dungi dibagi ma sesui naung di sepakati jala di pamasuk ma tu ember/sambong ingananna jala di pasahat ma.

Panambol ni Paranak

Di hamu hula-hula nami Raja Sitorus, sian dos ni rohanta nangkin dison hupasahat hami jambar on tu hamu hula-hula nami asa las ma roha ni Raja i, botima.

Panambol ni Parboru

Mauliate ma amangboru, gabe ma jala horas. Borunami asa boan hamu tu son piso, parang dohot sangkalan. Dungi di bagi ma jala di gorahon ma sesuai tu daftar si jalo jambar. Somalna di buat do deba sian ihur-ihur i asa singkop sesuai tu daftar sijalo jambar.

Perihal pembagian jambar  selengkapnya dapat di baca di tulisan Jambar dohot Parjambaran

https://sitorusdori.wordpress.com/2010/01/27/jambar-dohot-parjambaran/

Mauliate
Sampe Sitorus (A. Hitado Managam Sitorus 08129052462)

Read Full Post »

Gambar Ulos

Ulos Sadum, Ulos Ragi Hotang, Ulos Suri-suri, Ulos Ragi Idup

Minggu 14 Pebruari 2010 lalu ketika Pesta Bona Taon Punguan Parsahutaon Dos Roha Medang Lestari – Tangerang,  saya melihat ada dongan sahuta yang salah menggunakan ulos. Seorang bapak “manghadang” (menggunakan) ulos Sadum yang umumya di “hadang” (gunakan) oleh kaum ibu.

Kaum bapak pada umumnya dan seyogyanya “manghadang” (menggunakan) ulos Ragi Hotang terkecuali sudah “marpahompu” (memiliki cucu) barulah dia berhak menyandang ulos Pinunsaan (Ragi Idup).

Untuk menambah wawasan kita diatas saya posting gambar ulos yang saya maksud.

Read Full Post »

Somal di Jabotabek on ulaon marhata sinamot dipatupa laos ditingki pesta unjuk i dung sidung marbagi jambar, jala paranak pe nunga manjalo tumpak pangurupion sian boru/bere na dohot dongan tubu, dongan sahuta & ale-ale.

Somalna andorang so di hatahon raja parhata ni paranak godang ni sinamot sipasahaton ni paranak tu parboru sai di mangalap hata (di pajagar) do panghataion tu boru, tar songon on:

Raja parhata ni parboru

On pe di hamu amang boru nami tangkas ma hatahon hamu godang ni sinamot ni boru nami

Raja parhata ni paranak.

Mauliate ma raja nami, Andorang so huhatahon hami somba ni uhum nami, parjolo ma hualap hami hata sian boru dohot bere nami songon i nang sian raja dongan sahuta . Onpe di hamu boru dohot bere nami panghataion on pinasahat ma tu hamu asa rap hita mangelek tulang mu hula hula i .

Alus ni boru ni paranak .

Mauliate ma di hamu rajanami, ala dipasahat hamu do panghataion tu hami boru dohot bere, didok na tua tua :

“ Durung do tutu boru ,tomburan hula hula

Ingkon do tumpahan ni boru na borat di hula hula .”

Ba rap mangelek ma hita rajanami, sombahon hamu ma sinamot si tombol i , Asa tung pintor las roha ni tulang i,  ima hula hula ni hula hula nami. Songon i ma sian hami boru dohot bere, botima.

Nasomal sala binege ima na jotjot an boru mandok :

Mauliate ma di hamu rajanami, ala dipasahat hamu do panghataion tu hami boru dohot bere : MANOLOPI NAULI MA HAMI (Menyetujui/Mengesahkan)

Ba molo manolopi boru dohot bere berarti nda nunga un timbo posisina sian hula-hulana ?.

Jadi asa taparrohahon jala taparateatehon ma i tu joloan on asa unang ma nian adong na sala jala ta boto be ma posisi nta.

Sampe Sitorus (A. Hitado Managam)

Read Full Post »

Godang do ulaon na ingkon mardalan parjambaran.

Jala adong do ragam ni jambar.Alani rumit ni parjambaron di halak Batak sai jolo dibahen tonggo raja manang ria raja. Ipe asa dipamasa ulaon .

I  Goar ni jambar.

1 Jambar hata .

2 Jambar JUHUT ( Jagal )

3 Jambar SINAMOT  ( Uang ) .

II  Pinahan na boi di bagi gabe jambar .

1        Babi ( Pinahan lobu -namarmiakmiak )

2        Hambing  ( masa di Parmalim / Muslim )

3        Lombu ( lombi sitio / lombu JONGGI )

4        Hoda ( masa di ulaon ni Toba Humbang )

5        Horbo ( Sitingko tanduk / Sisapang na ualu / Gaja toba )

III Ulaon na mardalan parjambaron.

1        Marhusip ( jambar Surung surung horong ni parboru )

2        Tonggo raja / Ria raja .

3        Ulaon unjuk / Pangoli anak manang Pamuli boru )

4        Manuruk manang mangompoi jabu .

5        Manulangi ( molo maralaman /sulang sulang Hariapan )

6        Manghatidangkon Haporseaon / Malua .

IV  Pardalan ni manang pembagian ni jambar .( namasa di Parsadaan Raja Sitorus dohot Boruna di JABODETABEK ).

1 Pinahan lobu / Namarmiakmiak (Babi).

A      Ulaon Tonggo raja / Ria raja

.a  Namarngingi siamun tu Parsinabung .

b  Namarngingi hambirang tu Panamboli .

c   Osang tu Boru .

d   ihur ihur tading di suhut .

B       Ulaon unjuk

.a   Namarngingi tu Hula hula dohot Tulang

.b  Osang tu boru .

.c   Ihur ihur tu Parboru ( molo Sitorus Paranak  / Dibagihon molo Sitorus Parboru )

.d   Soit tu dongan sahuta .dongan tubu .Pangula ni Huria.Pemerintah Setempat.

.e   Somba somba tu horong tulang sahat tu hula hula anak manjae.

2  Sigagat duhut ( Lombu .Hoda .Horbo .)

A   Ulaon unjuk Pamuli boru

.a   Namarngingi    tu Hulahula dohot Tulang ni boru muli .

.b  Osang tu boru .

c. Tanggalan tu pariban

d Somba somba / rusuk galapang tu horong ni tulang sahat tu hulahula anaka manjae.

,e  Soit / buhubuhu dongan sahuta Aleale DNA.

.f  Panamnoli /gonting tu dongan sahuta .

.g  Ihurihur tading di hasuhuton .

.h  pohu ( tango tango .tambahan tu jambar soit dohot somba somba .)

C   Ulaon SARI MATUA . SAUR MATUA .SAURMATUA MAULIBULUNG.

.a    Namarngingi parsiamun tu Hulahula ni na monding.

‘b   Namarngingi parsiambirang tu Bona Tulang .

c   Osang parsiamun   tu Boru tubu.

.d   Osang parhambirang  tu Boru tubu parsadaan.

.e    Somba somba ( rusuk ) Hulahula na marhahamaranggi .hulahula anak manjae, Bonani ari dohot Tualng rorobot

.f    Buhubuhu /soit tu Sihasihal .

.g    Tanggalan  tu  Pariban dohot na asing .

.h    Panamboli tu Dongan tubu .

.i     Ihur ihur  tu Tulang silehon saput .

.j     pohu ( tango tango .tambahan  tu jambar  somba somba .)

.k    Jambar na tading di suhut .

Catatan   :

Molo hompal ulu gabe jambar ni panambak ( sipitudai ) ,rusuk galapang ma jambar ni Hula hula ni na monding .somba somba ma jambar ni sude tulang dohot hula hula .

Anggo ihur ihur hot do jambar ni sipasahat saput .

Tangerang    ; Juli – September 2009


( Posman Sitorus S.Sos )

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 880 other followers

%d bloggers like this: